Vi samler vand og laver dæmninger og sluser, vi sørger for at vandet flyder derhen hvor der er brug for vandet, og opdæmmer det, hvor det kan gøre skade, og på den måde får vi brugt vandmasserne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi styrer vandet i den rigtige retning.

Det gør også at de store skibe kan komme i havn i de store byer, og kan transportere varer verdenen rundt.
Det samme gør sig gældende når man taler om for eksempel togtrafikken – der er en masse mennesker der skal bestemte steder hen, de hopper så på det tog som kører til bestemmelsesstedet, men uden at der er et kontrolsystem der kan styre togtrafikken så vil der opstå kaos og vi ville ikke komme frem til tiden.

Trafikstyring, om det er vand, skibe eller tog eller for den sags skyld trafikken på nettet, så er der brug for trafikstyring, og for alle tingene gælder det at det er professionelle der tager sig af det.