Fyrværkeri er en almindelig måde at fejre særlige lejligheder, f.eks. helligdage eller personlige milepæle på. Uanset om du bruger fyrværkeri for første gang, eller du har købt det i årevis, er der vigtige sikkerhedshensyn og love, du skal huske på. Lad os undersøge, hvordan du køber og bruger fyrværkeri på en sikker måde. 

Køb fyrværkeri fra en autoriseret forhandler 

Den første tommelfingerregel, når det gælder køb af fyrværkeri, er at købe det fra en autoriseret forhandler, som f.eks. krudtteltet. Det er ikke kun den sikreste løsning, men også den mest lovlige. I mange lande er det ulovligt at købe fyrværkeri over landegrænserne eller på internettet, så sørg for at tjekke din lokale lovgivning, før du gør det. På grund af fyrværkeriets farlige karakter er der desuden mange steder aldersbegrænsninger for køb af fyrværkeri – i mange tilfælde må det kun købes af personer over 18 år. 

Læs etiketter og instruktioner omhyggeligt

Når du har købt dit fyrværkeri lovligt hos en autoriseret forhandler, er det vigtigt, at du læser alle etiketter og instruktioner omhyggeligt, før du bruger det. Vær meget opmærksom på den type fyrværkeri, der anvendes, og læg mærke til eventuelle advarsler eller forsigtighedsregler, der er anført på etiketten. Hvis du ikke kan finde en vejledning sammen med selve fyrværkeriet, skal du bede din forhandler om hjælp, inden du tænder det. 

Sikkerhedstips til brug af fyrværkeri  

Når du tænder fyrværkeri derhjemme, skal du sørge for, at alle hele tiden holder sig mindst 25 fod væk fra det antændte fyrværkeri – også efter at det er blevet antændt! Det kan nogle gange tage over 30 sekunder, før et fyrværkeri er helt antændt og eksploderer, så sørg for, at ingen kommer for tæt på i den periode. Forsøg heller aldrig at tænde et “defekt” fyrværkeri igen – vent 20 minutter og læg det derefter i blød i en spand vand, før du kasserer det korrekt. Endelig skal du altid have spande med vand i nærheden i tilfælde af nødsituationer og aldrig bære fyrværkeri i lommen!