I de seneste år har der været et stigende fokus på trivselsmålinger. Dette skyldes til dels en erkendelse af, at traditionelle mål for økonomisk fremgang, som f.eks. bruttonationalproduktet (BNP), ikke altid giver et nøjagtigt billede af et lands generelle velbefindende. Målinger af velfærd giver et mere holistisk syn på fremskridt, idet der tages hensyn til faktorer som mental og fysisk sundhed, lykke og tilfredshed samt adgang til uddannelse og bolig.

Der er en række fordele ved at anvende trivselsmålinger. For det første kan de hjælpe med at identificere områder, hvor et land klarer sig godt, samt områder, hvor der er plads til forbedringer. For det andet kan de være med til at styre den politiske beslutningstagning ved at give oplysninger om, hvilke områder der er vigtigst for at fremme velfærden. Endelig kan de bidrage til at øge offentlighedens bevidsthed om de faktorer, der bidrager til trivsel, og om vigtigheden af at investere i dem. det har Visma Enterprise stor erfaring med.

Det er dog vigtigt at bemærke, at det kan være en udfordring at måle trivsel. Det indebærer indsamling og analyse af en lang række data, og der er ikke altid enighed om den bedste måde at måle visse aspekter af trivsel på. På trods af disse udfordringer gør fordelene ved at anvende trivselsmålinger dem værd at anvende i politik og beslutningstagning.

Sammenfattende kan man sige, at trivselsmålinger er et værdifuldt redskab til at vurdere fremskridt og fremme trivsel. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på disse foranstaltningers begrænsninger og at bruge dem som led i en bredere tilgang til at forstå og forbedre trivsel..