Naturområderne man finder rundt omkring i verden i dag, er udfordret ligesom så meget andet, og det er ens opgave at passe på det så godt som overhovedet muligt. Det er noget som kommer til at ændre folks adfærd, og man bliver nød til at finde en måde og nå ind til de folk som er ekstra distanceret fra det. Man kan heller ikke være helt uforstående overfor, at der er nogle som er blevet distanceret, når de fokusere på dem selv.

Der er nogle som er direkte skadelige overfor naturen, og det er alt andet lige her, hvor man har også har brug for at sætte en stopper for det. For det kan alt andet lige heller ikke være rigtigt, at der er nogle som får lov til at skide højt og helligt på naturen, uden at der bliver gjort noget ved det. Lobbyisme sørger for at holde verden i et jerngreb, men det er noget man som mennesker godt kan lave om på, det er ikke for sent at vende skuden.